Landskrona - historia

Som stad har Landskrona funnits i många hundra år. Du finner en medeltida stad som faktiskt har mycket historia att berätta för den som kan visualisera ett äventyr som annars bara har funnits i tankarnas bilder. Landskrona grundades på det som tidigare var ett danskt territorium och en fiskeby som bar namnet Sönder Säby. Staden grundades av kung Erik VII av Pommern redan i början av 1500-talet. Då skapades det en stad med hus och byggnader som till största delen bestod av sten, med hjälp av en byggteknik som användes för att se till att dessa höll sig på plats.

Läs mer

År 1549 byggde den danska kungen Christian III ett slott som senare fick namnet Landskrona Citadell. Detta slott är någonting som är ett av Sveriges högst välbevarade och mest historiska byggnader som fortfarande kan besökas. Efter att Landskrona år 2013 med 33000 invånare firade sin 600-årsdag, fick även detta slott vara med i firandet. Det skulle dock dröja ända till år 1720 innan Landskrona blev en svensk stad eftersom stora delar av de av danskarna ockuperade områdena då återgick i svensk ägo.

Från att gå ifrån Hansatiden och allting som hände under denna tid, till att ta steget framåt i tiden för att se hur människor idag lever i Landskrona, behöver det inte sägas så mycket. Här går idag livet helt enkelt sin gilla gång och all den moderna utveckling som har skett sedan medeltiden i Sverige, har även hänt i Landskrona. Nu är det dock så att Landskrona verkligen är en stad som har många välbevarade hus och byggnader, vilket gör detta till ett mecka för den som är intresserad av kultur och historia.

Är du en av dessa personer ska du verkligen göra ett besök i Landskrona och upptäcka allting som du tidigare bara har sett på bilder.