Äldreboende Landskrona

Det finns idag nio äldreboende i Landskrona. Sex av dem drivs i kommunal regi, och tre av dem i privat regi, på uppdrag av kommunen. Äldre människor som inte längre klarar sig i det egna hemmet trots insatser från hemtjänst eller hemsjukvård har rätt till en plats på äldreboende.

Landskrona Stad har en smidig e-tjänst där du själv eller en närstående kan ansöka om vårdboende. Logga in på eservice.landskrona.se för att söka en plats, eller läs mer om Attendos och Förenade Cares äldreboenden i Landskrona.

Läs mer

Privat äldreboende Landskrona

Ett privat äldreboende i Landskrona ska ha avtal med staden för att bedriva verksamhet och kunna erbjuda samma typ av omsorg som kommunen själva erbjuder. Det tillkommer inga särskilda kostnader, och du betalar alltså lika mycket oavsett om du väljer boende i privat eller kommunal regi. Här kan du läsa mer om de två företag som erbjuder privat äldreboende i Landskrona på uppdrag av kommunen.

Förenade Care

Äldreboenden med sjö- och havsutsikt

Förenade Care är ett familjeägt företag som bildades för mer än 60 år sedan. De bedriver olika typer av verksamhet inom vård- och omsorgsboende samt personlig assistans. Målsättningen är att stötta individer till att så långt som möjligt leva som de gjort tidigare i livet.

Tack vare vidareutbildningar, gediget personalstöd och uppmuntran till personlig utveckling känner sig de drygt 9 000 medarbetarna trygga i sina yrkesroller – något som med all säkerhet bidrar till den härliga gemenskapen på Förenade Cares äldreboenden i Landskrona.

På dessa privata äldreboenden införlivas ett populärt koncept som kallas Leva Livet i den dagliga verksamheten. Det innebär bland annat att de äldre uppmuntras till aktiviteter – både gamla intressen och helt nya som kan väcka nyfikenheten till liv.

Hit kommer också mysiga vårdhundar på regelbundna besök. De är specialutbildade, lugna hundar som glatt låter sig klappas, något som är mycket uppskattat bland boende som haft husdjur tidigare i livet.

Förenade Cares privata äldreboenden i Landskrona

 • Drivs på uppdrag av kommunen.
 • Leva Livet koncept som förgyller tillvaron.
 • Vårdhund som sprider glädje och tröst.
 • Respektfull personal som uppmuntrar till aktivitet.
 • Närhet till hav och natur.
 • Familjeägt företag med korta beslutsvägar.
Till Förenade Care

Attendo

Äldreboende i Centrum

Attendo är en av Sveriges största aktörer inom vård och omsorg i privat regi och har bedrivit verksamhet i över 30 år. Företaget har varit med och utvecklat en del av det som är branschstandard inom vården idag. Till exempel att alla ska ha en kontaktperson och en portfolio där individens förutsättningar och dagliga upplevelser dokumenteras.

Företaget vill erbjuda sina medarbetare ett stimulerande arbete och anlitar gärna personal som vill göra skillnad i sitt arbete.

Skiftesvägen Landskrona

I Landskrona har Attendo ett äldreboende – Skiftesvägen. Boendet är helt inriktat på äldre med minnesproblematik och demens och består av ett femtiotal lägenheter. Utöver dessa finns sju platser för korttidsboende.

Skiftesvägen är beläget i de centrala delarna av staden och är enkelt att ta sig till och från med kollektivtrafik, bil eller färdtjänst.

Här är trivsamt att bo och som närstående känner du dig alltid välkommen in och blir enkelt en del av gemenskapen.

Attendos privata äldreboenden i Landskrona
 • Har avtal med Landskrona Stad.
 • Stort företag med mer än 25 000 anställda.
 • Ledande inom kvalitetsutveckling.
 • Äger de fastigheter de bedriver sina verksamheter
 • Fokus på demensboende på Skiftesvägen.

Mysig trädgård och matsal.

Till Attendo
Segergatan Landskrona

Från takterassen på äldreboendet Segergatan Landskrona ser du ut över både havet och sjön Ven. Den ljusa byggnaden omgivs av en vacker trädgård som är som gjord för natursköna promenader.

Segergatan har totalt 42 lägenheter, varav 18 för är öronmärkta för personer med demensdiagnos.

Kassakroken Landskrona

Precis mellan hamnbassängen och den vackra slottsparken ligger äldreboendet Kassakroken Landskrona. Här blir det ofta promenader ner till havet och i parken eller en omgång boule i trädgården.

Kassakroken har 41 lägenheter för äldre.

Får man välja äldreboende själv?

Du som har blivit beviljad ett omsorgsboende har rätt att välja äldreboende själv. Tänk dock på att det kan vara fullt just där du ansökt om plats. Då kan du få flytta in temporärt på ett annat boende, eller till och med på ett äldreboende i en annan kommun.

Att tänka på vid demenssjukdom

Det kan också vara bra att känna till att den som lider av demens har svårare att anpassa sig till nya miljöer, rutiner och människor. Därför kan det vara olämpligt att byta boende om det hunnit gå en tid innan en plats öppnas på ert valda äldreboende. Landskronaerbjuder anhörigstöd, vänd dig gärna dit om du har frågor eller funderingar kring en eventuell flytt.